Utväxling - 39/29, kompakt eller tre delat?
Av allt att döma från frågorna som kommer in till oss förstår vi att den innebörden av utväxlingsbegreppen är inte självklara för alla. Det finns inga dumma frågor så här förklarar vi vad som menas med alla dessa siffror.

Uppför och utför
Traditionellt har racercyklar 2 klingor fram och en kassett på bakhjulet med ett antal klingor som sitter ihop. Lägsta växel har man då kedjan sitter på det minsta av framklingorna och största bak. Likväl är högsta växel då kedjan sitter på störst fram och minst bak. Låga växlar har man då man cyklar uppför och höga växlar då man cyklar utför.

Vilken växel?
Ett bra sätt att jämföra de olika kombinationer är att kollar vilka klingor kedjan sitter på och delar antal tänder på aktuell framklingan med antal tänder på aktuell bakklingan. Om kedjan ligger på en klinga med 52 tänder fram och 13 tänder bak är det en faktor på fyra, 52 delat med 13. Det betyder att för varje hel varv som man trampar runt har man bakhjulet snurrat fyra hela varv. Om kedjan ligger på en klinga med 39 tänder och 26 bak är det en faktor på 1,5 vilket betyder att för varje varv man trampar snurrar bakhjulet endast 1,5 varv.

Variationer
Beroende på hur stark och tung man är finns enorma variationer i vad man väljer för utväxling.

39/29 i Dolomiterna mm
Vår rekommendation 39/29 betyder att vi föreslår att man har 39 tänder på minsta klingan fram och 29 tänder på största klingan bak. Då borde du kunna trampa runt i alla backarna under Giro Della Dolomites.


De flesta racercyklar med 2 delat fram har 53 eller 52 tänder på största klingan och 39-42 tänder på den mindre klingan.
Ett annat alternativ är så kallade ”kompakt” utväxling. Då har man lite mindre klingor fram med äntligen 50 och 36 tänder eller 50 och 34.
Ytterligare en variant är att man har en s.k. trippel fram. D.v.s. att man har tre klingor fram och här är 50-40-30 en vanlig kombination. Kassetten med att antal klingor som sitter på bakhjulet har också en spridning på antalet tänder på de olika klingorna. Här är 10-delat eller 11 delat ganska vanlig.
 
Kontakta oss
076 028 7242
info@cykeltours.se